TB 556

Gedrag en ondersteuning

Je wil dat het onderwijs tegemoetkomt aan de talenten en mogelijkheden van leerlingen en dat er geen enkele leerling tussen wal en schip valt. Of de leerling nu extra zorg vraagt of juist excelleert. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft de school niet alleen een goede ondersteuningsstructuur nodig, maar wordt er ook veel gevraagd van jou en je collega’s. Op het gebied van gedrag en zorg moet je veel in huis hebben. De CED-Groep ondersteunt je om je handelingsrepertoire waar nodig te verbreden of te verdiepen. Zo kun je nog beter inspelen op de ondersteuningsbehoeften van al jouw leerlingen en bijvoorbeeld storend gedrag kanaliseren. We helpen je om probleemgedrag ‘om te draaien’ en hanteerbaar te maken. Samen vinden we passende oplossingen.

Advies en begeleiding